AER Sverige

Detta formulär används för att lägga till dig i AER Sveriges e-postlista. Vi använder listan för att skicka information om sådant som är av intresse för dig som representerar din region - som politiker eller tjänstemannastöd - i AER. Uppgifternas nedan behövs för att vår hantering fullt ut ska stämma överens med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation).

AER Sverige är ett nätverk för landsting, regionförbund och regioner som är medlemmar i Assembly of European Regions (AER). Syftet är i första hand att sprida information och utbyta erfarenheter. 

Läs mer om oss på vår hemsida: sverige.aer.eu.

Tidigare nyhetsbrev hittar du här: Nyhetsarkivet 

* visar obligatoriska fält

Välj hur vi får använda dina uppgifter:

Email Marketing Powered by Mailchimp